Sökresultat för: Kyrkoval

Några tankar om kyrkovalet

 
 
Den 17 september får alla över 16 rösta som är medlemmar i Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkan styrs på liknande sett som Sverige med en riksdag: Kyrkomötet, region/landsting: Stift och kommun: kyrkofullmäktige. Hela Sverige är uppdelat i 13 stift och jag kommer få rösta till Värmlands stift i och med att jag är folkbokförd hos mamma. 
 
Så som riksdagsvalet har parier, har kyrkovalet nomineringsgrupper som man röstar på. Antalet nomineringsgrupper varierar beroende på var man bor/är skriven. Vissa nomineringsgrupper verkar på alla tre nivåerna medan vissa bara på en nivå. Den största delen av nomineringsgrupperna är direkt knytna till ett politiskt parti. Så som Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Centerpartiet. Andra nomineringsgrupper är partipolitiskt obundna så som Frimodig kyrka, POSK och Öppenkyrka. 
 
I förra kyrkovalet röstade jag på S utan att egentligen fundera mer än på några enskilda valfrågor. För mig är det nämligen otänkbart att rösta på en nomineringsgrupp som vill ta bort kvinnors möjlighet att bli präst eller homosexuella att gifta sig i kyrkan. Ett sådant exempel är Frimodig Kyrka. De vill ta bort homopars möjlighet att giftas i Svenska Kyrkan.
 
Med politiska partier som styr i Svenska Kyrkan öka tyvärr risken att personer som inte är troende blir valda och är med och styr. Så ser det inte ut över allt men det förekommer. Jag har under sommaren tänk att det är bättre att ha personer med vättiga okristna värderignar än personer med ovättiga kristna värderingar. Nu är jag mer splitrad och vet inte säkert vad jag ska rösta på. Rösta däremot, det vet jag att jag ska göra.